Voorzitter robberechts Jimmy - Secretaris Ellen de Ridder - penningmeester Robberechts Jamie